Mùa Thu Cho Em Lyrics and Translation

Mùa Thu Cho Em

Anh có nghe mùa thu mưa giăng lá đỗ, 
Anh có nghe nai vàng hát khúc yêu đương. 
Và anh có nghe khi mùa thu tới, 
Mang ái ân, mang tình yêu tới. 
Anh có nghe, nghe hồn thu nói, 
Mình yêu nhau nhé.

Anh có hay mùa thu mưa bay gió nhẹ 
Anh có hay thu về hết dấu cô liêu. 
Và anh có hay khi mùa thu tới, 
Bao trái tim vương màu xanh mới. 
Anh có hay, hay mùa thu tới, 
Hồn em ngất ngây.

Náng úa dệt mi em và mây xanh thay tóc rối. 
Nhạt môi môi em thơm nồng. 
Tình yêu vương vương má hồng. 
Sẽ hát bài cho anh và ru anh yên giấc tối. 
Ngày mai khi mưa ngang lưng đồi. 
Cho anh anh nghe mùa thu chơi.

Anh có mơ mùa thu cho ai nức nở 
Anh có mơ mơ mùa mát ướt hoen mi. 
Và anh có mơ khi mùa thu tới, 
Hai chúng ta sẽ cùng chung lối. 
Anh có mơ, mơ mùa thu ấy 
Tình ta ngát hương.

Song of Autumn

Did you hear, sweetheart, autumn rains and leaves, 
The golden deer that sing their courtship song, 
And autumn softly gliding in steps long 
To bring new love in which we fain believe? 
The autumn spirit whisp'ring gently in my ear 
Eternal love we swear for you and me, my dear.

Did you know, sweetheart, autumn rains and breeze, 
The autumn easing down in solitude? 
Did you know, sweetheart, fall has come in peace, 
And filled our hearts with new and soothing mood? 
The autumn cool and sweet smells sing and dance, 
That set my soul afire in drunken trance.

The waning sun lit up my eyes aglow, 
As clouds in azure sky blew my teased hair. 
My pale and fragrant lips flew in the air, 
And blushed my face with love in lovely show.

I will sing you a soothing song, my dear, 
To lull you to a deep and peaceful sleep. 
Tomorrow rain will lash the hillside sheer, 
And you and I will bask in autumn deep.

Did you dream, sweetheart, autumn gloomy sobs, 
That fill my eyes with tears and dewy drops? 
Did you dream, sweetheart, autumn furtive steps 
That lead our hearts to love's voluptuous depths?